Stainless mesh

ตาข่าย สแตนเลส

การประยุกต์ใช้งาน
  - กรองน้ำยา coolant , กรองตะกอน , กรองเศษโลหะ ,กรองน้ำมัน ,กรองสี
  - ทำเป็น oven filter กรองฝุ่นในเตาอบ