Aluminium filterr

อลูมิเนียมฟอย์ดฉีกซ้อนกัน 9 ชั้น กรองฝุ่นหยาบ และไอน้ำมัน สามารถล้างน้ำได้

การประยุกต์ใช้งาน
 - ใช้กรองฝุ่นหยาบตู้ AHU
 - ใช้กรองไอน้ำมันในห้องครัว